Werelds logo fcEen goede dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling staat bij Werelds in mens & werk centraal. Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van haar professionals heeft Werelds een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De vierdejaars studenten Lotte van der Pas en Eline van Koll van de opleiding HRM op het Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch hebben dit tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

 

 In de afgelopen weken is er contact opgenomen met een grote groep professionals, om hun mening over de dienstverlening van Werelds in kaart te brengen.

Oprechte betrokkenheid

Opvallend is het gemiddelde rapportcijfer van 8,4 voor haar dienstverlening. Dit cijfer is gebaseerd op de oprechte betrokkenheid die Werelds in haar professionals toont, zowel tijdens het werving- selectietraject, de voorbereiding op het sollicitatiegesprek als de nazorg. Werelds begeleidt het traject intensief en geeft goede adviezen op het gebied van persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast worden de verwachtingen duidelijk afgestemd en wordt er bij het vinden van een geschikte baan niet alleen naar de harde criteria gekeken, maar ook naar de persoonlijke drijfveren. De professionals stellen het op prijs dat zij regelmatig informeel contact hebben met de adviseurs over de voortgang van het traject. Ook na de bemiddeling is er regelmatig contact in de vorm van een lunch en een gesprek op kantoor, wat als zeer plezierig wordt ervaren. Alle professionals geven aan Werelds aan te bevelen in hun directe omgeving.

Werelds wil graag de professionals die mee hebben gewerkt aan het onderzoek, hartelijk bedanken! Werelds is trots op dit mooie rapport en blijft innoveren om die dikke 8 waar te blijven maken!

Tevredenheidsonderzoek Eline en Lotte