Heeft uw organisatie een vaste vacature ter uitbreiding of vervanging of een tijdelijke vacature door onderbezetting of een speciaal project? Dan heeft Werelds het netwerk met de juiste professionals.

Middels een transparante procedure in vier stappen, gaat Werelds in haar netwerk op zoek naar de passende professional. We kunnen een vacature op drie manieren succesvol invullen, middels een traject van:

Werving & Selectie

Bij een vaste vacature waarbij u voor werving en selectie kiest, treedt de professional direct bij uw organisatie in dienst. Werelds verzorgt de volledige werving- en selectie van de professional en ondersteunt en adviseert bij de bemiddeling en het nazorg traject.

Detachering

Bij een vaste of tijdelijke vacature waarbij u maximale flexibiliteit wilt, is detachering de oplossing. Bij detachering is Werelds (tijdelijk) werkgever en werkt de professional op locatie bij u als opdrachtgever. Binnen detachering is er de keuze  voor een dienstverband voor de duur van een project of voor detachering met uitzicht op een vast dienstverband. Gedurende de detacheringsperiode kunnen de professional en de opdrachtgever, binnen een vooraf vastgestelde detacheringsperiode, wennen aan elkaar. Bij een wederzijdse tevredenheid treedt de professional bij de opdrachtgever in dienst. Werelds verzorgt gedurende de detacheringperiode het Goed Werkgeverschap.

Interim

Bij een tijdelijke onderbezetting -door zwangerschap, ziekte, reorganisatie of seizoenschommeling- of bij een speciaal project waarbij specifieke kennis is vereist, is de inzet van een ZZP-er de oplossing. Werelds heeft een uitgebreid netwerk van ervaren interim professionals, die voor de duur van de onderbezetting of het speciale project flexibel in te zetten zijn. Werelds treedt hierbij op als bemiddelaar en de ZZP-er werkt als zelfstandige binnen uw organisatie.