Voor de bemiddeling van een professional in uw organisatie heeft Werelds een transparante en zorgvuldige procedure in 4 stappen.

Stap 1; oriënterend gesprek, inventarisatie opdracht en plan van aanpak (PvA)

Voordat wij aan het werving & selectie traject van een professional beginnen, is het voor ons noodzakelijk dat we eerst uw bedrijf goed leren kennen middels een oriënterend gesprek. Hierin gaan we uitgebreid in op de organisatiestructuur, bedrijfscultuur en toekomstvisie van uw bedrijf. Daarnaast inventariseren we de concrete opdracht qua taken, verantwoordelijkheden, functie-eisen, gewenst persoonlijkheidsprofiel en arbeidsvoorwaarden of tarief. Op basis hiervan beslissen we samen met u of Werelds concreet met deze opdracht aan de slag gaat. Indien we overeenstemming bereiken, stelt Werelds een PvA op voor uw zoekopdracht. Hierin geven we aan welke werving & selectie middelen we in gaan zetten, hoe, wanneer en met wie de sollicitatiegesprekken gevoerd gaan worden, wat de geschatte periode tot invulling is en welke assessments & testen eventueel ingezet gaan worden.

Stap 2: werving & selectie Professionals, voorstellen

Werelds werft hoofdzakelijk via ons uitgebreide netwerk van professionals, waarmee we periodiek contact onderhouden. We vinden hierdoor snel professionals in ons netwerk die een nieuwe carrière stap overwegen. Daarnaast zet Werelds meerdere creatieve middelen in om nieuwe professionals te werven. We adverteren via www.werelds.nu en diverse andere (digitale) media. Geschikte professionals nodigen we uit voor een persoonlijk koersgesprek waarin we passies, drijfveren en ambities in kaart brengen. We staan uitgebreid stil bij wat de professional kan en zeker bij wie hij is en wat hij echt wil. Samen met referenties krijgen we zo een goed beeld van de professional. In deze fase worden ook de originele diploma's van de professional gecheckt. Passende professionals stellen onze adviseurs altijd telefonisch aan u voor met een persoonlijke toelichting op het CV om met name 'zachte criteria', toe te lichten. Uiteindelijk beslist u als opdrachtgever welke professionals voor de geplande gesprekken worden uitgenodigd.

Stap 3: gesprekken, assessment/ testen, bemiddeling

Werelds organiseert de gesprekken en is bij voorkeur ook bij de gesprekken aanwezig. Niet voor een actieve deelname aan het gesprek, maar wel om de organisatie, de betreffende afdeling, vacature en contactpersoon nog beter te leren kennen om de snelheid van de procedure te bevorderen. Indien gewenst kan Werelds ook een assessment of competentie-test organiseren in samenwerking met een van onze strategische partners. Werelds adviseert en bemiddelt vervolgens in het afrondende traject met de door u gekozen professional.

Stap 4: nazorg

Na een succesvolle bemiddeling heeft Werelds een uniek service en nazorg traject, waarin wij gedurende 1 jaar aan het einde van elk kwartaal de voortgang evalueren en ondersteunen waar mogelijk. In de evaluaties worden prestaties met betrekking tot verantwoordelijkheden, werkinspanning, sociale vaardigheden, sterke- en ontwikkelpunten en eventuele opleidingsbehoefte besproken. Tevens worden actiepunten en concrete afspraken gemaakt.